Mobitext SMS Servisi – FlyID 1033

Mobitext servisi su besplatna i interesantna softverska rešenja komercijalnog SMS-a podržanog od svih mobilnih operatera u Srbiji. Servisi su namenjeni klijentima koji žele da ih odmah prilagode i ponude krajnjim korisnicima. Krajnji korisnici učestvuju u radu servisa slanjem SMS poruka sa dodatnom vrednošću na jedinstveni Mobitext-ov broj 6624. Na ovaj način od pristiglih SMS poruka vaših korisnika ostvarujete prihod koji će vam biti isplaćivan na račun u skladu sa Opštim uslovima korišćenja, a takodje sredstva možete usmeriti za pokrivanje troškova slanja vaših reklamnih Bulk poruka korisnicima koji su se sa time saglasili.

Mobitext is platform that allows you to launch premium SMS services that are supported by all mobile operators in Serbia.

Mobitext.com

mail@mobitext.com