Cenovnik

CENOVNIK REKLAMNE SLIKE NA DIGITAL LETKU

Za oglašavanje na Digital letku i na štampanom letku
Reklamna slika na Digital letku je besplatna u trajanju od godinu dana od prvog štampanog oglašavanja za sve naše klijente koji se jednokratno oglase u štampanom letku “BelgradeIN Flyer”.

Za oglašavanje samo na Digital letku (Internetu)
Sve slike na Digital letku su iste veličine pa je samim tim i cena objavljivanja slike od 1000 din. mesečno ista za sve klijente koji se oglašavaju samo na internetu bez štampanog letka.

CENOVNIK REKLAMNE SLIKE NA ŠTAMPANOM LETKU

Cena zavisi od veličine reklamne slike. Veličina slike se odredjuje na osnovu broja zauzetih MODULA pri čemu je najmanja veličina 1M (jedan modul), a najveća veličina slike je 20M (dvadeset modula – cela A5 strana). Cene su prikazane na slikama u nastavku.

Pogledajte šta se dobija u ceni