Cenovnik

Digital letak će svojim poštovanim klijentima sa zadovoljstvom omogućiti sledeće olakšice:

  • Besplatna izrada reklamne slike veličine 850 x 850 px u modernom stilu sa sadržajima po želji klijenta.
  • Period od 30 dana besplatanog oglašavanja za svakog novog klijenta koji najavi datum početaka besplatnog perioda slanjem naloga preko sajta www.belgradein.eu i koji u tom trenutku ima aktivan i uplaćen paket iz ponude.
  • Imate mogućnost da prodate ili prenesete preostali deo uplaćenog perioda oglašavanja na drugo lice.

Pogledajte ponudu paketa u nastavku.

Mesečna pretplata: 1000 din.
Kvartalna pretplata: 2700 din.
Polugodišnja pretplata: 5100 din.
Godišnja pretplata: 9600 din.